malin astner

MISSAP är ett interdisciplinärt projekt om rörelse där den konstnärliga processen undersöks genom en filosofisk lins och rörelsen, kroppens kunskaper och möjligheter blir diskuterade och presenterade
i scenisk form.

I mötet mellan olika skådeplatser utforskas möjliga fusioner och genom kreativitet får platsernas begreppsvärldar berika varandra.
MISSAP skapas i samarbete med studenter vid Teaterhögskolan, Konsthögskolan och
Musikhögskolan i Malmö, Anne Marte Eggen, Olle Wikström och Henrik Andersson. De tre kommer att arbeta med utgångspunkt i undersökande av kroppen i aktion och interaktion med det media i
vilket deltagarna är aktiva inom.
I MISSAP är form och produkt improviserad rörelse vilken ramas in och drivs av en filosofisk metod, som lever under ständig omdefinition, den konstanta rörelsen på samma gång metod och
förutsättning. Samtidigt handlar det undersökande arbetet om att definiera koncept vilka ger
föreställningarna en estetisk form, tillsammans med ljudbild och komposition som skapas av
Sofia Larsson Ocklind.
Mitt intresse är att skriva om och undersöka fysisk improvisation, kroppens vetande och medvetande samt kreativitetens ögonblick. Filosofins begreppsvärld är utmanande i att ställa höga krav på definitioner av vad vi faktiskt gör. Filosofiskt tänkande skapar ramar som i stunden begränsar men i längden berikar kreativiteten. Om vi kan vara konsekventa, alltså arbeta utifrån tanken att alla våra aktioner har en konsekvens, är med konsekvens, så har vi kommit rätt, oavsett vart detta har fört oss. Risken är på riktigt en nödvändighet.
MISSAP kommer att spelas på Inter Arts Center, Vita Kuben. Bergsgatan 29 28 och 29 juni kl 19.00