malin astner

En Performance i Mexitegel

av och med
Henrik Andersson och Malin Astner

Mexitegel är materialet och objektet, med sin egen historia och kontext. En stapel av mexitegel står i rummet, nermonterandet av den blir byggandet av ett nytt objekt. En performance i mexitegel är på samma gång en hyllning till, som en uppgörelse, med en barndom i den onämnda småstaden.

En Performance i Mexitegel visades på CirkulationsCentralen i Malmö


bilder från CirkulationsCentralen i Malmö